Soms kun je wel een paar frisse ogen gebruiken !

Objectief advies of een ander perspectief nodig ?

Breek je je hoofd over een netelig vraagstuk en zou je het fijn vinden als daar eens onafhankelijk naar gekeken wordt ?

De dilemma dokter biedt hulp !

De Dilemma Dokter analyseert, adviseert en biedt handvatten bij dilemma's.
► Algemeen doel: Het verkrijgen van nieuwe inzichten om zelf de beste beslissing te kunnen nemen.

www.dilemmadokter.nl

**** De Dilemma Dokter zet de werkzaamheden voort via Puur Alicia - Sensitieve Hoogbegaafde Raadgever ****